Portfel akcyjny LIVE

Portfel akcyjny prowadzony w czasie rzeczywistym - stopa zwrotu od stycznia 2020 roku

Na tej stronie przedstawiamy wyniki portfela akcyjnego prowadzonego przez nas w czasie rzeczywistym. Co tydzień, z wyprzedzeniem, publikujemy sygnały kupna i sprzedaży generowane przez nasz system: strategię mechaniczną Oszczędzaj na giełdzie. W ten sposób udowadniamy, że na giełdzie można regularnie i nieprzypadkowo zarabiać. Potrzebujesz do tego sprawdzonego systemu, planu transakcyjnego oraz dyscypliny i konsekwencji w stosowaniu się do zasad wynikających z tego planu.

Zachęcamy Cię gorąco do samodzielnego zweryfikowania przedstawionych poniżej danych i prześledzenia historycznych sygnałów. Przekonasz się w ten sposób o skuteczności naszego podejścia.

Sama gra na giełdzie jest bardzo prosta – należy kupować, kiedy ceny rosną i sprzedawać kiedy ceny spadają. Większość ludzi robi dokładnie odwrotnie i dlatego zamiast zarabiać ponoszą straty. Dlaczego tak się dzieje?

Powód związany jest z ludzką psychiką. Nasz umysł potrzebuje punktu odniesienia aby móc ocenić aktualną sytuację. Patrząc na obecne ceny szukamy punktu odniesienia w przeszłości – jeśli TERAZ jest taniej to umysł racjonalnie podpowiada nam, że mamy do czynienia z okazją inwestycyjną.

Tymczasem na giełdzie to tak nie działa. Jeśli coś od dłuższego czasu spada, to prawdopodobnie będzie spadać dalej, bo jest jakiś powód dla którego podaż przewyższa popyt spychając w efekcie ceny w dół. I odwrotnie – jeśli coś rośnie to prawdopodobnie będzie rosło dalej, bo jest więcej kupujących niż sprzedających i pchają oni ceny w górę. Prawdopodobieństwo kontynuacji trendu jest większe niż prawdopodobieństwo jego odwrócenia.

Dlatego podstawą naszej strategii są wybicia szczytów. Interesują nas tylko akcje, żadne inne instrumenty finansowe. Szukamy spółek, które są drogie. Kupujemy je bo statystyka mówi nam, że za jakiś czas będą jeszcze droższe.

Dlaczego kursy akcji rosną?

Od strony fundamentalnej wytłumaczenie jest bardzo proste. Akcje to cząstki realnych przedsiębiorstw. Kupując akcje – kupujemy część istniejącej, działającej na rynku firmy wraz jej zdolnością do generowania przychodów i zysków, zadłużeniem czy istniejącym zarządem.

Na wynikach finansowych dobrych spółek widać trend wzrostowy. Jeśli do tego gospodarka się rozwija i nie widać zagrożeń – to na wykresie cenowym akcji również zobaczymy trend wzrostowy, który będzie kontynuowany. Dlaczego?

Tak po prostu działa giełda. Jeśli firma się rozwija, to inwestorzy są skłonni płacić coraz większe ceny za akcje w zamian otrzymując większe przychody i zyski.

Inwestuj zgodnie z trendem

Najlepszym potwierdzeniem kontynuacji trendu wzrostowego na wykresie cenowym – jest wybicie szczytu. I właśnie wybicia szczytów są podstawą naszej strategii inwestowania zgodnie z trendem, ale nie wystarczą, żeby zarabiać

Dodatkowo sprawdzamy kondycję całego rynku oraz stosujemy siłę relatywną, a także kilka innych dodatkowych filtrów. W czasie hossy chcemy pobić rynek. Siła relatywna pozwoli nam wyłowić liderów hossy – spółki, które rosną najmocniej, a w czasie bessy – nie inwestujemy aktywnie tylko czekamy, aż na szeroki rynek wrócą wzrosty.

Strategia ma za zadanie uzyskać średnią roczną stopę zwrotu na poziomie od 10-15% do 20-30% (przy niewielkim ryzyku), a więc znacznie wyższą niż tradycyjne formy oszczędzania takie jak lokaty czy obligacje. A jeśli uda się przy okazji pobić rynek – to jak to mawiał piłkarski klasyk – będzie to truskawka na torcie 😉

Dywersyfikacja – inwestujemy w akcje polskie i amerykańskie

Nasz kapitał dzielimy na dwie części. Jedną część przeznaczamy na polską Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), drugą część na giełdę amerykańską. Kupujemy akcje na giełdach NASDAQ i NYSE (New York Stock Exchange).

Warto wspomnieć, że w 2020 roku aktywnie inwestowaliśmy na alternatywnym rynku New Connect, traktując to jednak eksperymentalnie i grając tam mniejszym kapitałem. Wynikało to z dużo wyższej zmienności na rynku New Connect. Potencjalnie dawało to szanse na wyższy zarobek, ale większa zmienność wiąże się z wyższym ryzykiem. Ewentualne straty (w ujęciu procentowym) są wyższe niż na GPW czy rynku amerykańskim. A priorytetem jest dla nas ochrona kapitału.

Wyniki portfela akcyjnego od stycznia 2020 roku

Stopa zwrotu z portfela polskiego (stan na 31 grudnia 2023 r. – aktualizacja co kwartał)

Na początek GPW. Strategia na rynku w Polsce działa kapitalnie!  Płaska linia na krzywej kapitału to czas bessy na rynku w 2022 roku, w którym to okresie strategia zabraniała otwierania pozycji na akcjach.

Warto zwrócić uwagę na przełom roku 2022/2023 – strategia mechaniczna perfekcyjnie wyłapała początek nowej hossy zwiększając wartość portfela o prawie 150 punktów procentowych!

 

Bezpieczeństwo kapitału jest zresztą jednym z priorytetów – stąd nazwa strategii Oszczędzaj na giełdziePłaskie zielone linie na wykresie to okresy, kiedy w portfelu akcyjnym albo nie było akcji albo nie było żadnych rotacji. 

Strategia mechaniczna podczas bessy nie generuje sygnałów kupna. To dlatego pomiędzy drugą połową lutego a początkiem czerwca 2020 roku nie było żadnych ruchów, a portfel akcyjny pozostawał pusty. Rynek otrząsał się po koranawirusowym krachu i dopóki nie pokazał oznak siły strategia kazała cierpliwie czekać, aż do momentu, gdy na szeroki rynek powrócą wzrosty. Podobnie było podczas bessy w 2022 roky.

Widać również, że dzięki sile relatywnej udaje się wyłowić liderów hossy i uzyskać w ten sposób znacznie lepsze wyniki niż benchmark.

W 2020 roku strategia pracowała także na rynku New Connect, który wyglądał bardzo obiecująco – stopa zwrotu na koniec 2020 roku przekroczyła 100%! Z uwagi na dużą zmienność i ryzyko większego obsunięcia na kapitale traktujemy ten rynek eksperymentalnie inwestując tam mniejszy kapitał.

W roku 2021 szeroki rynek wpadł najpierw w konsolidację, potem zaczął spadać, a strategia mechaniczna przestała generować sygnały kupna. To dlatego widzimy płaską zieloną linię na poniższym wykresie. Strategia ma za zadanie przede wszystkim chronić portfel przed inflacją, stawiając na pierwszym miejscu bezpieczeństwo kapitału. Jeśli rachunek prawdopodobieństwa nie jest po naszej stronie – unikamy niepotrzebnego ryzyka i nie otwieramy pozycji! 

Stopa zwrotu z portfela amerykańskiego (stan na 31 grudnia 2023 r. – aktualizacja co kwartał)

Strategia na rynku w USA w 2020 roku zachowywała się „modelowo” – interesuje nas nudne i stosunkowo bezpieczne zarabianie od 10-15% do 20-30% w skali roku. Jak widać na powyższym wykresie strategia jest bezpieczna. Maksymalne obsunięcie kapitału w 2020 roku wynosiło -6,48%, podczas gdy indeks w najgorszym momencie spadł ponad 20% w cenach zamknięcia, a więc 3-krotnie niżej (faktyczne minimum rynku wypadło jeszcze niżej, na poziomie około 30%).

Rok 2021 i kolejne niestety były jednak słabsze. Pod koniec 2023 roku zmieniliśmy trigger inicjujący otwarcie pozycji na rynku amerykańskim – od tamtego czasu widzimy znaczną poprawę w wynikach.

Pobierz darmowy przewodnik wraz z dokładnym opisem strategii i historycznymi wynikami za lata 2010-2019Znajdziesz w nim także pełną listę spółek, które znalazły się w portfelach USA, GPW i New Connect generując ponad 190% stopę zwrotu w latach 2020-2021 na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (dokładne daty oraz ceny kupna i sprzedaży).

Uzyskasz także dostęp do naszego portfela akcyjnego LIVE i sygnałów kupna generowanych na żywo przez strategię mechaniczną.

Portfel akcyjny LIVE prowadzimy nieprzerwanie od 2020 roku. 

W tym czasie przetrwał covidowy flash-crash oraz pełnowymiarową bessę w 2022 roku. Ponadto strategia mechaniczna perfekcyjnie wyłapała początek nowej hossy na przełomie 2022/2023 roku, udowadniając że znakomicie radzi sobie na żywym rynku!

Portfel akcyjny

W tym wpisie przedstawiamy wyniki kompletnej strategii dla rynku akcji, które możesz – i powinieneś - zweryfikować samodzielnie.

Pamiętaj, że sam podejmujesz decyzje inwestycyjne i ponosisz za nie odpowiedzialność.

Nigdy nie wierz internetowym guru, zanim zdecydujesz się wyłożyć prawdziwe pieniądze na giełdę. Zawsze wszystko skrupulatnie sprawdzaj.

Sygnały transakcyjne w czasie rzeczywistym

Cotygodniowe sygnały transakcyjne i informacje o nowych artykułach prosto na Twój e-mail